Snymeester 960 HVMKR3C1

Huis Voortrekker het al ouens gehuisves wat besig is met doktorale studies, meestersgrade, honneursgrade en 'n verskeidenheid van Baccalaureus grade.

Soos byvoorbeeld:

 • M.Sc Grondchemie "genius"
 • Honneursgraad (Geologie)
 • B.Com Studente
 • Ingenieurs
 • B.Sc, asook mediese wetenskappe
 • Teoloë
 • Ortotika en Prostetika Studente
 • Regte
 • B.A studente
 • Kunste


Dan is daar ook manne wat onder die top 10 van sy spesifieke rigting uitskiet en jaarliks akademiese erekleure vir hul prestasies ontvang. Akademie geniet baie aandag by die koshuis, want dit is mos juis hoekom ons in die eerste plek hier is: om te studeer.


Akademie en Ander prestasies

Hier by Voortekker het ons verskeie studierigtings en 'n hele verskeidenheid mense wat elkeen eendag in sy eie beroep gaan kan spesialiseer. Hier is ingenieurs, wiskundiges, wetenskaplikes, finansiële bestuurders, teoloë, prokureurs en tot ortopede om net 'n paar te noem.

Eerstejaars het 'n wye bron van ou vraestelle, ou notas en akademiese raadgewers tot hul beskikking, sou hul enigsins met hul akademie struwel. Dan is daar ook verpligte studietye elke weeksdag van 19:00 tot 22:00 waar jy jou daaglikse huiswerk kan afhandel. Akademie word hoog geag by die koshuis en dit is daarom dat daar jaarliks 'n prestasiebeurs aan die top eerstejaar en senior student oorhandig word, wat vir elkeen van ons daardie ekstra rede gee om net 'n ekstra bietjie in te sit.

Voorgraudse Programme (By Tuks)

 1. Ekonomiese & Bestuurswetenskappe
  • Bcom Releggingsbestuur
  • Bcom Regte
  • Bcom Rekeningkundige Wetenskappe
 2. Ingenieurswese, Boy – omgewig & IT
  • BSC Konstruksiebestuur
  • BSC Bourekenkunde
  • BSC Eiendomsese
  • BING :
   • Bedryfs Ingenieurswese
   • Meganiese Ingenieurswese
   • Mynbou Ingenieurswese
   • Elektroniese Ingenieurswese
 3. Opvoedkunde
  • BED (Senior Fase) - Graad 7 – 9
  • BED (Algemeen) – Graad 10 – 12
 4. Natuur &  Landbouwetenskappe
  • BSC Mickrobiologie
 5. Teologie
  • BTH – Baccalaureus Theologia

Varsity College

 1. LLB
   
[Tuisblad] [Geskiedenis/Kultuur] [Alumini/HK] [Akademie] [Sport] [Sosiaal] [Aansoeke] [Kontak Ons]