Snymeester 960 HVMKR3C1

Reeds met die opening van Huis Voortrekker in 1940 is die weg vorentoe aangedui: Om as grondslag te dien skenk prof De Loor, eerste huisvader, 'n Statebondsbybel en skildery van Paul Kruger. Hierdie geskenke sou voortaan as simbool dien van Voortrekker se ewige gebondenheid tot Christenskap en Afrikanerskap. Aanvanklik trek die senior manne in Die Glaskas in; die eerstejaars in Die Stalle. Beide hierdie geboue dien egter tans as 'n dameskoshuis.  Voortrekker tehuis sluit voorlopig sy deure in 1969; onder andere te wyte aan 'n mondelinge ooreenkoms oor nuwe huisvesting wat tot niet gaan met die afsterwe van die rektor.

In 1991 word Huis Voortrekker deur ses teologie studente heropen op die huidige perseel in Burnettstraat. Voortrekker groei daarna van krag tot krag; neem aan alle aktiwiteite van die Universiteit deel, maar bly steeds getrou aan die oorspronklike ideaal en gedagte. Tans bied Huis Voortrekker verblyf aan drie-en-tagtig studente.

Alumini - GK

Eerstejaars

Eerstejaarskamp

Met afskop van die jaar is daar 'n eerstejaarskamp wat gereël word deur die onderskeie kerke. Baie van Huis Voortrekker se eerstejaars woon die kamp by en die inwoners van die koshuis is self ook betrokke by die kamp. Die kamp is altyd 'n gunstelling!

Oriëntering

Oriëntering behels die volgende:

 • Fisiese oefeninge met die doel om individue geestelik voor te berei vir die akademiese jaar, asook om fiksheid te bevorder vir deelname aan sportaktiwiteite.
 • Verkenning, met die doel om eerstejaars vetroud te maak met die kampus.
 • Slepe met dameskoshuise.

Doel van oriëntering:

 • Kweek dissipliene;
 • Leer koshuis tradisies ken;
 • Respek vir mede huismaats;
 • Bind eerstejaars as eenheid saam;
 • Lyf die eerstejaars tot Voortrekker in;
 • Leer die omgewing en kampus beter ken;
 • Skakel vinnig in by studente-aktiwiteite.
 • Raak vertroud met die reëls en regulasies van die koshuis.

Klik op die foto vir groter weergawe:

Kultuur1t
Kultuur2t
Kultuur3thumbtsmall
Kultuur4thumbtsmall
Kultuur5thumbtsmall
[Tuisblad] [Geskiedenis/Kultuur] [Alumini/HK] [Akademie] [Sport] [Sosiaal] [Aansoeke] [Kontak Ons]